ENERGETAB 2017 Bielsko-Biała 12 - 14 września 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashPIPT
Energetab - targi daja wiecej
Ogólnopolska kampania Polskiej Izby Przemysłu Targowego promuje ideę chodzenia na targi

światowy dzień targów

Terminarz Energetab 2017

Pobierz terminarz terminarz energetab 2017


29.04.2017

Termin przyjmowania zgłoszeń

14 dni

Termin wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości wynajętej powierzchni wystawienniczej - w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Organizatora "Potwierdzenia przyjęcia zamówienia"

28.04.2017

Termin uzyskania zniżki 10% wartości zamówionej powierzchni brutto, przy wpłacie całej należności

30.05.2017

Dzień, po którym wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi przy odwołaniu uczestnictwa

16.06.2017

Ostateczny termin przyjmowania wpisów do katalogu

23.06.2017

Dzień, do którego możliwa jest zmiana kwalifikacji stoiska na zabudowę własną

10.07.2017

Termin dostarczenia dokumentacji i dokonania uzgodnień, gdy Wystawca zamierza postawić tymczasowy obiekt budowlany

10.07.2017

Termin zamówienia wyposażenia dodatkowego oraz mediów (przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, dostęp do sieci internetowej). Po tym terminie w/w zamówienie będzie realizowane tylko w miarę możliwości.

10.07.2017

Termin przedstawienia planu stoiska z zaznaczeniem mediów, gdy stoisko jest realizowane przez Organizatora

10.07.2017

Termin zgłoszenia danych firmy - Wykonawcy Zabudowy w przypadku, gdy stoisko nie jest realizowane przez Organizatora

10.07.2017

Termin przesłania do Biura Targów:
 • stoiska nie przekraczające standardowej wysokości 2,5m
  • plan zabudowy (z zaznaczeniem zamówionych mediów)
  • specyfikacja zastosowanych materiałów
 • stoiska przekraczające standardową wysokość 2,5m
  • projekt zabudowy
   • rzut poziomy ze wskazaniem miejsca lokalizacji elektrycznej tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje)
   • rzut pionowy z określeniem wysokości poszczególnych elementów
  • projekt powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych materiałów wraz z kopiami atestów stwierdzających ich zgodność z polskimi przepisami przeciwpożarowymi
 • stoiska piętrowe
  • projekt zabudowy
  • obliczenia statyczne wraz z wyraźnym zaznaczeniem położenia elementów nośnych
  • dokumentacja powinna być zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych

28.07.2017

Ostateczny termin przyjmowania reklam do katalogu

29.07.2017

Termin zgłoszenia zamiaru eksponowania ciężkich lub wielkogabarytowych eksponatów

11.08.2017

Termin płatności pozostałej części należności za udział w Targach

11.08.2017

Termin, po którym istnieje obowiązek uiszczenia pełnej kwoty za uczestnictwo i zamówione usługi przy odwołaniu uczestnictwa

19.08.2017

Termin zgłaszania osób obsługujących stoisko targowe

 8.09.2017

Do tego dnia - wprowadzenie na teren targów eksponatów ciężkich i wielkogabarytowych

11.09.2017

Do 24 godzin przed rozpoczęciem targów – zakończone prace montażowe zabudowy stoiska

11-14.09.2017

Od godz. 20:00 w dniu 11.09.2017 do godz. 20:00 w dniu 14.09.2017 – Organizator zapewnia dozór obiektów targowych

15.09.2017

W ciągu 24 godzin od zakończenia targów – obowiązek demontażu eksponatów

16.09.2017

W ciągu 48 godzin od zakończenia targów – obowiązek likwidacji stoiska w przypadku, gdy nie jest realizowane przez OrganizatoraZawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

tauron

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MG
UM Bielsko-Biała
Prezydent Miasta Bielska-Białej
pse
logo pge eo
SEP
Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
logo ptpiree
Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

logo pge

pse
pige
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
polska izba na rzecz kolei
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki